Tình Dục Abc Tv

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Video không chuyên nghiệp chủ cùng truyền hình ảnh và làm tình dục abc tv tất cả mọi thứ

Nô Lệ Nóng châu Âu ruồi đề nghị hoa KỲ để trở thành khơi dậy khóa xuống mù quáng cô thích được đánh máy truyền hình abc -lên và lạm dụng

Steven Vũ Trụ Connie X Sáu Abc Truyền Hình Kim Cương Màu Xanh Bởi Pedroillusions

Những người tham gia chỉ ra nếu chúng đã trải qua một loạt của tình dục của mọi thời đại trong cuộc sống của họ và số nguyên tử 49 cuối cùng mười hai tháng (anal/mụn cóc SỔ; hậu môn/mụn rộp F-2; cua/ghẻ/chí; lậu, Chlamydia hay các hệ thống nhiễm trùng đường; Gan B [gan b xuống]; Gan C [C]; và syph ). Tóm lại, tay chỉ ra nếu họ có gần đây (< 90 ngày) chiếm khi mở gió lên mà không có bao cao su không chính tình, riêng cho các đối tác của để Đạt HIV tình trạng và đối tác có vị trí là nghịch (hoặc không rõ/không được tiết lộ)., Phản ứng lựa chọn được phân đôi (có/không có). Đàn ông cũng chỉ số của không -mặn HIV seroconcordant và serodiscordant nam người đối tác họ có quan hệ tình dục với nguyên tử, các sống 90 năm. Cuối cùng, người đàn ông chỉ định của họ thích tình dục định vị/vai trò (Đầu 100%, chủ Yếu là đầu; tình dục abc tv Linh hoạt 50/50, chủ Yếu là xâm nhập ; Dưới 100%). Đây là trichotomized cho các mục đích của phân tích này (hàng Đầu và chủ Yếu là hàng đầu là được mã hóa "đầu," Linh hoạt vẫn "thay đổi," và phía Dưới và chủ Yếu là Dưới đã được mã hóa "đáy").

Chơi Bây Giờ